Parafia Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie

   

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

22 listopada 2020 r.

Kościół katolicki obchodzi uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi. Ostatnia niedziela przed Adwentem - początkiem nowego roku liturgicznego - stanowi podkreślenie faktu panowania Zmartwychwstałego Chrystusa.

To również święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej.

Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie jego miłości w Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na krzyżu dał on dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy pojednał nas z Ojcem oraz uczynił ludem wybranym, czyli królestwem i kapłanami Boga samego.

Więcej: Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

   

Agnolo GADDI, Odnalezienie i próba krzyży,
Chancel Chapel Santa- Croce, Florencja, 1385

   

   

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2