Akcja Katolicka - Modlitwa

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Codzienna modlitwa członka AK

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała ? Kościoła Świętego. Dziękuję ci Panie, za powołanie mnie do apostolstwa i umacnianie mnie w nim.

Dziękuję Ci Boże, za wszystkie Twoje dary, a zwłaszcza za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny.

Przeżywam wielkość mego powołania w słabości i kruchości mojej.

Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco, Królu Polski i Wszechświata udziel mi łaski pokory.

Spraw bym całą ufność pokładał jedynie w Tobie.

Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne.

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty potrafił kształtować siebie i innych w świetle Ewangelii i nauki Kościoła Katolickiego.

Spraw, bym apostołując w Akcji Katolickiej był wiernym Twoim świadkiem wiernym postanowieniom Twojej świętej woli, gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święta Maryjo Królowo Apostołów ? módl się za nami
Święty Wojciechu ? módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo ? módl się za nami
Błogosławiony Janie Pawle II ? módl się za nami
Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati ? módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie Starowiejski ? módl się za nami